JIKKO Cutlery | Japanese kitchen knife

Takohiki (Sashimi Knife)

  • 1 of 1

Search our store